Điểm chuẩn Đại Học Bình Dương 2012, Điểm chuẩn DBD-ĐHBD

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Bình Dương năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DBD (ĐH Đại Học Bình Dương) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Bình Dương trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐHBD được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Bình Dương NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Bình Dương (viết tắt: ĐHBD) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Bình Dương mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHBD và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐHBD qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương

Điểm chuẩn Trường Đại Học Bình Dương năm 2012: Điểm chuẩn DBD - Điểm chuẩn ĐHBD

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Đại học V, T Khối V, T nhân hệ số 2 môn năng khiếu 13
2 Cao đẳng Khối V, T nhân hệ số Khối V, T nhân hệ số 2 môn năng khiếu 10
3 Đại Học D1 13.5
4 Cao Đẳng D1 10.5
5 Đại Học C 14.5
6 Cao Đẳng A,A1 10
7 Đại học B 14
8 Đại Học A,A1 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Bình Dương mới nhất

Cập nhật:
Top