Điểm chuẩn Đại Học Bình Dương 2013, Điểm chuẩn DBD-ĐHBD

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Bình Dương năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DBD (ĐH Đại Học Bình Dương) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Bình Dương trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐHBD được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Bình Dương NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Bình Dương (viết tắt: ĐHBD) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Bình Dương mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHBD và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐHBD qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương

Điểm chuẩn Trường Đại Học Bình Dương năm 2013: Điểm chuẩn DBD - Điểm chuẩn ĐHBD

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480201 Công nghệ thông tin A,A1 13
2 7480201 Công nghệ thông tin D1 13.5
3 7510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A,A1 13
4 7510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng A,A1 13
5 7510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng V 12
6 7580102 Kiến trúc V 12
7 7420201 Công nghệ sinh học A,A1 13
8 7420201 Công nghệ sinh học B 14
9 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
10 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
11 7340301 Kế toán A,A1 13
12 7340301 Kế toán D1 13.5
13 7310301 Xã hội học A,A1 13
14 7310301 Xã hội học C 14
15 7310301 Xã hội học D1 13.5
16 7220330 Văn học A,A1 13
17 7220330 Văn học C 14
18 7220330 Văn học D1 13.5
19 7220201 Ngôn ngữ Anh DI 13.5
20 7220201 Ngôn ngữ Anh A1 13
21 7220113 Việt Nam học A,A1 13
22 7220113 Việt Nam học C 14
23 7220113 Việt Nam học D1 13.5
24 7I40206 Giáo dục Thể chất T 12
25 7380107 Luật Kinh tế A,A1 13
26 7380107 Luật Kinh tế C 14
27 7380107 Luật Kinh tế D1 13.5
28 C480201 Công nghệ thông tin A,A1, D1 Cao đẳng 10
29 C510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng A,A1 Cao đẳng 10
30 C510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng V Cao đẳng 9
31 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A,A1 Cao đẳng 10
32 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1, D1 Cao đẳng 10
33 C340301 Kế toán A,A1, D1 Cao đẳng 10
34 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1, D1 Cao đẳng 10
35 C220201 Tiếng Anh DI Cao đẳng 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Bình Dương mới nhất

Cập nhật:
Top