Điểm chuẩn Đại Học Bình Dương 2015, Điểm chuẩn DBD-ĐHBD

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Bình Dương năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DBD (ĐH Đại Học Bình Dương) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Bình Dương trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐHBD được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Bình Dương NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Bình Dương (viết tắt: ĐHBD) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Bình Dương mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHBD và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐHBD qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương

Điểm chuẩn Trường Đại Học Bình Dương năm 2015: Điểm chuẩn DBD - Điểm chuẩn ĐHBD

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480201 Công nghệ thông tin A; A1; D Kết quả thi THPT Quốc gia 15
2 7510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A; A1 Kết quả thi THPT Quốc gia 15
3 7510102 Công nghệ Kĩ thuật công trình xây dựng A; A1; V Kết quả thi THPT Quốc gia 15
4 7580102 Kiến trúc V Kết quả thi THPT Quốc gia 15
5 7420201 Công nghệ sinh học A; A1; B Kết quả thi THPT Quốc gia 15
6 7340101 Quản trị kinh doanh A; A1; D Kết quả thi THPT Quốc gia 15
7 7340301 Kế toán A; A1; D Kết quả thi THPT Quốc gia 15
8 7340201 Tài chính - Ngân hàng A; A1; D Kết quả thi THPT Quốc gia 15
9 7310301 Xã hội học A; A1; C; D Kết quả thi THPT Quốc gia 15
10 7220330 Văn học A; A1; C; D Kết quả thi THPT Quốc gia 15
11 7220201 Ngôn ngữ Anh A1; D Kết quả thi THPT Quốc gia 15
12 7220113 Việt Nam học (Du lịch) A; A1; C; D Kết quả thi THPT Quốc gia 15
13 7380107 Luật kinh tế A; A1; C; D Kết quả thi THPT Quốc gia 15
14 7140206 Giáo dục Thể chất T Kết quả thi THPT Quốc gia 15
15 C480201 Công nghệ thông tin A; A1; D Kết quả thi THPT Quốc gia 12
16 C510102 Công nghệ Kĩ thuật công trình xây dựng A; A1; V Kết quả thi THPT Quốc gia 12
17 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A; A1 Kết quả thi THPT Quốc gia 12
18 C340101 Quản trị kinh doanh A; A1; D Kết quả thi THPT Quốc gia 12
19 C340301 Kế toán A; A1; D Kết quả thi THPT Quốc gia 12
20 C340201 Tài chính - Ngân hàng A; A1; D Kết quả thi THPT Quốc gia 12
21 C220201 Tiếng Anh A1; D Kết quả thi THPT Quốc gia 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Bình Dương mới nhất

Cập nhật:
Top