Điểm chuẩn Đại Học Bình Dương 2018, Điểm chuẩn DBD-ĐHBD

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Bình Dương năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DBD (ĐH Đại Học Bình Dương) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Bình Dương trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐHBD được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Bình Dương NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Bình Dương (viết tắt: ĐHBD) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Bình Dương mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHBD và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐHBD qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương

Điểm chuẩn Trường Đại Học Bình Dương năm 2018: Điểm chuẩn DBD - Điểm chuẩn ĐHBD

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140206 Giáo dục Thể chất B00, T00 17
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C00, D01 13.5
3 7340301 Kế toán A00, A01, C00, D01 13.5
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng A01, A09, C00, D01 13.5
5 7380107 Luật Kinh tế A00, A01, C00, D01 13.5
6 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, B00, D01 14
7 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, D01 13.5
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00, A01, A02, D01 13.5
9 7510102 Công nghệ kỹ thuậỉ công trình xây dựng A00, A01, V00, V01 14
10 7580101 Kiến trúc A00, A09, V00, V01 14
11 7720201 Dược học A00, B00, C08, D07 16
12 7310301 Xã hội học A01, A09, C00, D01 14
13 7229030 Văn học A01, A09, C00, D01 14
14 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, A10, D66 13.5
15 7310630 Du lịch (Việt Nam học) A01, A09, C00, D01 13.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Bình Dương mới nhất

Cập nhật:
Top