Điểm chuẩn Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân 2015, CSS-CSND

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CSS (ĐH Cảnh Sát Nhân Dân) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CSND được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân (viết tắt: ĐHCSND) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCSND và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CSND qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân năm 2015: Điểm chuẩn CSS - Điểm chuẩn ĐHCSND

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860102 Điều tra trinh sát (Nam - A) A 26
2 7860102 Điều tra trinh sát (Nam - A1) A1 25.25
3 7860102 Điều tra trinh sát (Nam - C) C 25.5
4 7860102 Điều tra trinh sát (Nam - D1) D1 23.75
5 7860102 Điều tra trinh sát (Nữ - A) A 27
6 7860102 Điều tra trinh sát (Nữ - A1) A1 26.5
7 7860102 Điều tra trinh sát (Nữ - C) C 28
8 7860102 Điều tra trinh sát (Nữ - D1) D1 26.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân mới nhất

Cập nhật:
Top