Điểm chuẩn Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân 2017, CSS-CSND

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CSS (ĐH Cảnh Sát Nhân Dân) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CSND được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân (viết tắt: ĐHCSND) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCSND và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CSND qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân năm 2017: Điểm chuẩn CSS - Điểm chuẩn ĐHCSND

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát (Nam) A01 Trong số 13 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 26.2 điểm 26.25
2 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát (Nam) C03 Trong số 59 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.5 25.5
3 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát (nam) D01 Trong số 04 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 02 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 25.55; 01 thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24.4 và điểm tiếng Anh 9.8 26
4 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát (nữ) A01 28.75
5 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát (Nữ) C03 Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.4 26.5
6 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát (Nữ) D01 Trong số 04 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.85 27.25
7 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát B00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân mới nhất

Cập nhật:
Top