Điểm chuẩn Đại Học Chu Văn An 2013, Điểm chuẩn DCA-

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Chu Văn An năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DCA (ĐH Đại Học Chu Văn An) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Chu Văn An trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Chu Văn An NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Chu Văn An (viết tắt: ) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Chu Văn An mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hưng Yên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hưng Yên

Điểm chuẩn Trường Đại Học Chu Văn An năm 2013: Điểm chuẩn DCA - Điểm chuẩn

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7580102 Kiến trúc V toán X1.5, vẽ X2 13
2 7480201 Công nghệ thông tin A,A1 13
3 7480201 Công nghệ thông tin D1 13.5
4 7520201 Kĩ thuật điện, điện tử A,A1 13
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 13
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5
7 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
8 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
9 7340301 Kế toán A,A1 13
10 7340301 Kế toán D1 13.5
11 7580201 Kĩ thuật công trình xây dựng A,A1 13
12 7580201 Kĩ thuật công trình xây dựng D1 13.5
13 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 13
14 7220113 Việt Nam học C 14
15 7220113 Việt Nam học D1 13.5
16 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 10
17 C340301 Kế toán A,A1,D1 10
18 C480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Chu Văn An mới nhất

Cập nhật:
Top