Điểm chuẩn Đại Học Công Đoàn 2020, Điểm chuẩn LDA-ĐHCĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Công Đoàn năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn LDA (ĐH Công Đoàn) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Công Đoàn trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CĐ được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Công Đoàn NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Công Đoàn (viết tắt: ĐHCĐ) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Công Đoàn mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Đoàn năm 2020: Điểm chuẩn LDA - Điểm chuẩn ĐHCĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị Kinh doanh A00, A01, D01 22
2 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01 22.5
3 7340301 Kế toán A00, A01, D01 22.85
4 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01 22
5 7340408 Quan hệ lao động A00, A01, D01 14.5
6 7850201 Bảo hộ Lao động A00, A01, D01 14.5
7 7310301 Xã hội học A01, C00, D01 14.5
8 7760101 Công tác xã hội A01, C00, D01 15
9 7380101 Luật A01, C00, D01 23.25

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Công Đoàn mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Công Đoàn 2021

Điểm chuẩn Đại học Công Đoàn 2021 cao nhất bao nhiêu điểm? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn của trường ĐH Công Đoàn năm 2021 để các bạn thí sinh theo dõi.

Trường Đại học Công đoàn, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển 2021

Trường Đại học Công đoàn và Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết về điểm chuẩn sàn của HUNRE và trường Công đoàn.

Cập nhật:
Top