Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020, QHI-CN-ĐHQGHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn QHI (ĐH Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CN-ĐHQGHN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội (viết tắt: ĐHCN-ĐHQGHN (VNU-UET)) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCN-ĐHQGHN (VNU-UET) và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CN-ĐHQGHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020: Điểm chuẩn QHI - Điểm chuẩn ĐHCN-ĐHQGHN (VNU-UET)

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 CN1 Công nghệ thông tin 28.1
2 CN2 Máy tính và Robot 27.25
3 CN3 Vật lý kỹ thuật 25.1
4 CN4 Cơ kỹ thuật 26.5
5 CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 24
6 CN7 Công nghệ hàng không vũ trụ 25.35
7 CN10 Công nghệ nông nghiệp 22.4
8 CN11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 27.55
9 CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC) Điểm tiếng Anh >=4 25.7
10 CN8 Công nghệ thông tin (CLC) Điểm tiếng Anh >=4 27
11 CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CLC) Điểm tiếng Anh >=4 26

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội mới nhất

Dự đoán điểm chuẩn Đại học công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội 2021

Điểm chuẩn trường Đại học công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội (UET) 2021 dự đoán tăng hay giảm. Cùng Tuyển sinh 24h dự đoán điểm chuẩn của trường ĐH công nghệ năm nay qua thống kê điểm chuẩn UET năm 2019 và 2020. Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển vào đại học chính quy năm 2021. Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội năm nay được dự báo lập kỷ lục.

Cập nhật:
Top