Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đông Á 2012, DDA-CNĐA

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDA (ĐH Công Nghệ Đông Á) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Công Nghệ Đông Á trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNĐA được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á (viết tắt: ĐHCNĐA) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Công Nghệ Đông Á mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNĐA và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNĐA qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á năm 2012: Điểm chuẩn DDA - Điểm chuẩn ĐHCNĐA

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Toàn Khối A,A1 Đại Học 13
2 Toàn Khối B Đại Học 14
3 Toàn Khối C Đại Học 14.5
4 Toàn Khối D Đại Học 13.5
5 Toàn Khối A,A1 Cao Đẳng 10
6 Toàn Khối B Cao Đẳng 11
7 Toàn Khối C Cao Đẳng 11.5
8 Toàn Khối D Cao Đẳng 10.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đông Á 2021

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đông Á 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn của trường ĐH Công nghệ Đông Á năm 2021 để các bạn thi sinh theo dõi. 

Cập nhật:
Top