Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đồng Nai 2020, DCD-

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DCD (ĐH Đại Học Công Nghệ Đồng Nai) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Công Nghệ Đồng Nai trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (viết tắt: ) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Công Nghệ Đồng Nai mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai năm 2020: Điểm chuẩn DCD - Điểm chuẩn

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 19
2 7720301 Điều dưỡng 19
3 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 15
4 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15
5 7540101 Công nghệ thực phẩm 15
6 7480201 Công nghệ thông tin 15
7 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15
8 7510102 Công nghệ chế tạo máy 15
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
11 7340101 Quản trị kinh doanh 15
12 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15.25
13 7240301 Kế toán 15
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
15 7810201 Quản trị khách sạn 15
16 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
17 7310608 Dông phương học 15.25

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai mới nhất

Cập nhật:
Top