Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Miền Đông 2015, DMD-CNMĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DMD (ĐH Công nghệ Miền Đông) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Công nghệ Miền Đông trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNMĐ được công bố chính thức bởi Trường Đại học Công nghệ Miền Đông NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (viết tắt: ĐHCNMĐ) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công nghệ Miền Đông mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNMĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNMĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2015: Điểm chuẩn DMD - Điểm chuẩn ĐHCNMĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7720401 -  Dược học A00; B00; D07; C02 15
2 7510601 - Quản lý công nghiệp A00; A01; B00; D01 15
3 7220201 - Ngôn ngữ Anh D01; D10; D15; D14 15
4 7580201 - Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01;C01; A02 15
5 7340120 - Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C04 15
6 7380107 - Luật kinh tế                  A00; A01; D01; D15 15
7 C900107 - Dược A00; B00; D07; C02 12
8 C510601 - Quản lý công nghiệp A00; A01; B00; D01 12
9 C220201 - Tiếng Anh D01; D10; D15; D14 12
10 C510102 - Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; C01; A02 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông mới nhất

Cập nhật:
Top