Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Miền Đông 2019, DMD-CNMĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DMD (ĐH Công nghệ Miền Đông) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Công nghệ Miền Đông trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNMĐ được công bố chính thức bởi Trường Đại học Công nghệ Miền Đông NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (viết tắt: ĐHCNMĐ) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công nghệ Miền Đông mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNMĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNMĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2019: Điểm chuẩn DMD - Điểm chuẩn ĐHCNMĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D10, D14, D15 14
2 7320108 Quan hệ công chúng D01, D10, D14, D15 14
3 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, C04, D01 14
4 7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01, D15 14
5 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, A02, D07 14
6 7510601 Quản lý công nghiệp A00, A01, B00, D01 14
7 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, A02, D01 14
8 7640101 Thú y A06, B00, B02, C02 14
9 7720201 Dược học A00, B00, C02, D07 20
10 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D01 14
11 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 14

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông mới nhất

Cập nhật:
Top