Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Sài Gòn 2010, DSG-CNSG

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DSG (ĐH Công Nghệ Sài Gòn) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Công Nghệ Sài Gòn trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNSG được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn (viết tắt: ĐHCNSG) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Công Nghệ Sài Gòn mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNSG và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNSG qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn năm 2010: Điểm chuẩn DSG - Điểm chuẩn ĐHCNSG

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Hệ cao đẳng ---
2 C65 - Công nghệ Thông tin A 12
3 C66 - Kế toán A 13
4 C67 - Quản trị kinh doanh A,D1 13
5 C68 - Khoa học môi trường A 11
6 C69 - Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) C 13
7 C70 - Quản trị văn phòng C 13
8 C71 - Thư kí văn phòng C 12
9 C72 - Tiếng Anh (Thương mại - Du lịch) D1 13
10 C73 - Thư viện - Thông tin C 11
11 C74 - Lưu trữ học C 11
12 C85 - Sư phạm Toán học A 15
13 C86 - Sư phạm Vật lí A 13
14 C87 - Sư phạm Hóa học A 14
15 C89 - Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp A 10
16 C90 - Sư phạm Sinh học B 14
17 C91 - Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp B 11
18 C92 - Sư phạm Kinh tế gia đình B 11
19 C93 - Sư phạm Ngữ văn C 15
20 C94 - Sư phạm Lịch sử C 14
21 C95 - Sư phạm Địa lí A 11
22 C97 - Sư phạm Tiếng Anh D1 15
23 C98 - Giáo dục Tiểu học A 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn mới nhất

Cập nhật:
Top