Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Sài Gòn 2012, DSG-CNSG

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DSG (ĐH Công Nghệ Sài Gòn) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Công Nghệ Sài Gòn trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNSG được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn (viết tắt: ĐHCNSG) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Công Nghệ Sài Gòn mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNSG và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNSG qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn năm 2012: Điểm chuẩn DSG - Điểm chuẩn ĐHCNSG

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Toàn trường (CĐ) V Xét tuyển 11
2 Toàn trường (ĐH) V Xét tuyển 14
3 Toàn trường (CĐ) H Xét tuyển 13
4 Toàn trường (ĐH) H Xét tuyển 16
5 Toàn trường (CĐ) D Xét tuyển 10.5
6 Toàn trường (ĐH) D Xét tuyển 13.5
7 Toàn trường (CĐ) C Xét tuyển 11.5
8 Toàn trường (ĐH) C Xét tuyển 14.5
9 Toàn trường (CĐ) B Xét tuyển 11
10 Toàn trường (ĐH) B Xét tuyển 14
11 Toàn trường (CĐ) A,A1 Toàn trường (CĐ) 10
12 Toàn trường (ĐH) A,A1 Toàn trường (CĐ) 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn mới nhất

Cập nhật:
Top