Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Sài Gòn 2015, DSG-CNSG

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DSG (ĐH Công Nghệ Sài Gòn) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Công Nghệ Sài Gòn trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNSG được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn (viết tắt: ĐHCNSG) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Công Nghệ Sài Gòn mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNSG và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNSG qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn năm 2015: Điểm chuẩn DSG - Điểm chuẩn ĐHCNSG

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7210402 Thiết kế công nghiệp A; A1; D Anh Văn Vẽ 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh A; A1; A3; D 15
3 7480201 Công nghệ thông tin A; A1; A3; D 15
4 7510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử A; A1; A3; D 15
5 7510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A; A1; A3; D 15
6 7510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A; A1; A3; D 15
7 7540102 Công nghệ thực phẩm A; A1; B; D 15
8 7580201 Kĩ thuật công trình xây dựng A; A1; A3; D 15
9 C210402 Thiết kế công nghiệp A; A1; D Anh Văn Vẽ 12
10 C340101 Quản trị kinh doanh A; A1; A3; D 12
11 C480201 Công nghệ thông tin A; A1; A3; D 12
12 C510102 Công nghệ Kĩ thuật công trình xây dựng A; A1; A3; D 12
13 C510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử A; A1; A3; D 12
14 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A; A1; A3; D 12
15 C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A; A1; A3; D 12
16 C540102 Công nghệ thực phẩm A; A1; A3; D 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn mới nhất

Cập nhật:
Top