Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM 2020, QSC-CNTTĐHQGTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn QSC (ĐH Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNTTĐHQGTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM (viết tắt: ĐHCNTTĐHQGTPHCM) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNTTĐHQGTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNTTĐHQGTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2020: Điểm chuẩn QSC - Điểm chuẩn ĐHCNTTĐHQGTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480101 Khoa học máy tính 27.2
2 7480101-TTNT Khoa học máy tính (hướng trí tuệ nhân tạo) 27.1
3 7480101-CLCA Khoa học máy tính (Chất lượng cao) 25.7
4 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 26
5 7480102-CLCA Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu(Chất lượng cao) 23.6
6 7480103 Kỹ thuật phần mềm 27.7
7 7480103-CLCA Kỹ thuật phần mềm (Chất lượng cao) 26.3
8 7480104 Hệ thống thông tin 26.3
9 7480104-TT Hệ thống thông tin ( Tiên tiến ) 22
10 7480104-CLCA Hệ thống thông tin(Chất lượng cao) 24.7
11 7340122 Thương mại Điện tử 26.5
12 7340122-CLCA Thương mại Điện tử (Chất lượng cao) 24.8
13 7480201 Công nghệ Thông tin 27
14 7480201-CLCN Công nghệ Thông tin (Chất lượng cao định hướng Nhật Bản ) 23.7
15 7480109 Khoa học dữ liệu 25.9
16 7480202 An toàn thông tin 26.7
17 7480202_CLCA An toàn thông tin (Chất lượng cao) 25.3
18 7480106 Kỹ thuật máy tính 26.7
19 7480106-IOT Kỹ thuật máy tính (Hướng hệ thống Nhúng và IOT) 26
20 7480106-CLCA Kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao ) 24.2

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM mới nhất

Cập nhật:
Top