Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng 2020, DDI-CNTTVTTVHĐHĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDI (ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNTTVTTVHĐHĐN được công bố chính thức bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng (viết tắt: ĐHCNTTVTTVHĐHĐN) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNTTVTTVHĐHĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNTTVTTVHĐHĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng năm 2020: Điểm chuẩn DDI - Điểm chuẩn ĐHCNTTVTTVHĐHĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh TO >= 6; TTNV <= 3 18
2 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính TO >= 6.4; TTNV <= 1 18
3 7480201 Công nghệ thông tin TO >= 7.2; TTNV <= 2 18

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng mới nhất

Điểm chuẩn Đại học CNTT & TT Việt - Hàn Đà Nẵng 2021

Điểm chuẩn Đại học CNTT & TT Việt - Hàn Đà Nẵng năm nay tăng hay giảm? Cùng tuyển sinh 24h cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển 2021 của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn Đại học Đà Nẵng nhé. 

Cập nhật:
Top