Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TPHCM 2010, DKC-CNTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DKC (ĐH Công Nghệ TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Công Nghệ TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Đại học Công Nghệ TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Công Nghệ TPHCM (viết tắt: ĐHCNTPHCM) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công Nghệ TPHCM mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2010: Điểm chuẩn DKC - Điểm chuẩn ĐHCNTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 101 Điện tử Viễn thông A 13
2 102 Công nghệ thông tin A,D1 13
3 103 Kỹ thuật điện A 13
4 104 Xây dựng dân dụng và Công nghiệp A 13
5 105 Xây dựng cầu đường A 13
6 106 Cơ điện tử A 13
7 108 Kỹ thuật môi trường A 13
8 108 Kỹ thuật môi trường . B 14
9 109 Cơ khí tự động A 13
10 110 Công nghệ thực phẩm A 13
11 110 Công nghệ thực phẩm . B 14
12 111 Công nghệ sinh học A 13
13 111 Công nghệ sinh học. B 14
14 112 Công nghệ tự động A 13
15 301 Thiết kế nội thất H,V 13
16 302 Thiết kế thời trang H,V 13
17 401 Quản trị kinh doanh A,D1 13
18 403 Kế toán A,D1 13
19 405 Quản trị du lịchnhà hàngkhách sạn A, D1 13
20 405 Quản trị du lịchnhà hàngkhách sạn. C 14
21 701 Tiếng Anh D1 13
22 * Hệ Cao đẳng ---
23 C65 Công nghệ thông tin A, D1 10
24 C67 Quản trị kinh doanh A,D1 10
25 C71 Quản trị du lịchkhách sạnnhà hàng A, D1 10
26 C72 Quản trị du lịchkhách sạnnhà hàng. C 11
27 C68 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A 10
28 C69 Công nghệ thực phẩm A 10
29 C70 Công nghệ thực phẩm. B 11
30 101 - Điện tử viễn thông A 13
31 102 - Công nghệ thông tin A,D1 13
32 103 - Kỹ thuật điện A 13
33 104 - Xây dựng dân dụng & công nghiệp A 13
34 105 - Xây dựng cầu đường A 13
35 106 - Cơ điện tử A 13
36 108 - Kỹ thuật môi trường A 13
37 108 - Kỹ thuật môi trường B 14
38 109 - Cơ khí tự động A 13
39 110 - Công nghệ thực phẩm A 13
40 111 - Công nghệ sinh học A 13
41 110 - Công nghệ thực phẩm B 14
42 111 - Công nghệ sinh học B 14
43 112 - Công nghệ tự động A 13
44 401 - Quản trị kinh doanh A,D1 13
45 403 - Kế toán A,D1 13
46 405 - Quản trị du lịch, nhà hàng, khách sạn C 14
47 405 - Quản trị du lịch, nhà hàng, khách sạn A,,D1 13
48 701 - Tiếng Anh D1 13
49 C65 - Công nghệ thông tin A,D1 10
50 C67 + Quản trị kinh doanh A,D1 10
51 C71 + Quản trị du lịch - khách sạn, nhà hàng C 11
52 C71 + Quản trị du lịch - khách sạn, nhà hàng A,D1 10
53 C68 - Công nghệ kỹ thuật xây dựng A 10
54 C69 - Công nghệ thực phẩm A 10
55 C69 - Công nghệ thực phẩm B 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Công Nghệ TPHCM mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP HCM - HUTECH 2021

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP HCM - HUTECH 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết về điểm chuẩn, điểm xét học bạ của trường Đại học Công nghệ TP HCM năm 2021 để các bạn thi sinh tham khảo. 

Cập nhật:
Top