Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TPHCM 2013, DKC-CNTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DKC (ĐH Công Nghệ TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Công Nghệ TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Đại học Công Nghệ TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Công Nghệ TPHCM (viết tắt: ĐHCNTPHCM) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công Nghệ TPHCM mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2013: Điểm chuẩn DKC - Điểm chuẩn ĐHCNTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7520207 Kĩ thuật điện tử, truyền thông A,A1 13
2 7520201 Kĩ thuật điện, điện tử A,A1 13
3 7520114 Kĩ thuật cơ điện tử A,A1 13
4 7520103 Kĩ thuật cơ khí A,A1 13
5 7520216 Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa A,A1 13
6 7480201 Công nghệ thông tin A,A1 13
7 7480201 Công nghệ thông tin D1 13.5
8 7580201 Kĩ thuật công trình xây dựng A,A1 13
9 7580205 Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông A,A1 13
10 7520320 Kĩ thuật môi trường A 13
11 7520320 Kĩ thuật môi trường B 14
12 7420201 Công nghệ sinh học A 13
13 7420201 Công nghệ sinh học B 14
14 7540101 Công nghệ thực phẩm A 13
15 7540101 Công nghệ thực phẩm B 14
16 7210405 Thiết kế nội thất V, H 13
17 7210404 Thiết kế thời trang V, H 13
18 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
19 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
20 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A,A1 13
21 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D1 13.5
22 7340107 Quản trị khách sạn A,A1 13
23 7340107 Quản trị khách sạn D1 13.5
24 7340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A,A1 13
25 7340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D1 13.5
26 7340301 Kế toán A,A1 13
27 7340301 Kế toán D1 13.5
28 7340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 13
29 7340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5
30 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5
31 C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A,A1 Hệ Cao Đẳng 10
32 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A,A1 Hệ Cao Đẳng 10
33 C510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử A,A1 Hệ Cao Đẳng 10
34 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A,A1 Hệ Cao Đẳng 10
35 C510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hoá A,A1 Hệ Cao Đẳng 10
36 C480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1 Hệ Cao Đẳng 10
37 C510103 Công nghệ kĩ thuật xây dựng A,A1 Hệ Cao Đẳng 10
38 C510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A Hệ Cao Đẳng 10
39 C510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường B Hệ Cao Đẳng 11
40 C420201 Công nghệ sinh học A Hệ Cao Đẳng 10
41 C420201 Công nghệ sinh học B Hệ Cao Đẳng 11
42 C540102 Công nghệ thực phẩm A Hệ Cao Đẳng 10
43 C540102 Công nghệ thực phẩm B Hệ Cao Đẳng 11
44 C210405 Thiết kế nội thất V, H Hệ Cao Đẳng 10
45 C210404 Thiết kế thời trang V, H Hệ Cao Đẳng 10
46 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 Hệ Cao Đẳng 10
47 C340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A,A1,D1 Hệ Cao Đẳng 10
48 C340107 Quản trị khách sạn A,A1,D1 Hệ Cao Đẳng 10
49 C340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A,A1,D1 Hệ Cao Đẳng 10
50 C340301 Kế toán A,A1,D1 Hệ Cao Đẳng 10
51 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 Hệ Cao Đẳng 10
52 C220201 Tiếng Anh D1 Hệ Cao Đẳng 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Công Nghệ TPHCM mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP HCM - HUTECH 2021

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP HCM - HUTECH 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết về điểm chuẩn, điểm xét học bạ của trường Đại học Công nghệ TP HCM năm 2021 để các bạn thi sinh tham khảo. 

Cập nhật:
Top