Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TPHCM 2014, DKC-CNTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DKC (ĐH Công Nghệ TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Công Nghệ TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Đại học Công Nghệ TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Công Nghệ TPHCM (viết tắt: ĐHCNTPHCM) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công Nghệ TPHCM mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2014: Điểm chuẩn DKC - Điểm chuẩn ĐHCNTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A, A1 16.5
2 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 18
3 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A, A1 18
4 C340201 Tài chính – Ngân hàng A, A1,D1 16.5
5 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A, A1,D1 16.5
6 7520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A, A1,D1 18
7 7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A, A1,D1 18
8 7520114 Kỹ thuật cơ – điện tử A, A1,D1 18
9 7520103 Kỹ thuật cơ khí A, A1,D1 18
10 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A, A1,D1 18
11 7480201 Công nghệ thông tin A, A1,D1 18
12 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A, A1,D1 16.5
13 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1,D1 16.5
14 C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A, A1,D1 16.5
15 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A, A1,D1 16.5
16 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A, B 16.5
17 C420201 Công nghệ sinh học A, B 16.5
18 C540102 Công nghệ thực phẩm A, B 16.5
19 7520320 Kỹ thuật môi trường A, B 18
20 7420201 Công nghệ sinh học A, B 18
21 7540101 Công nghệ thực phẩm A, B 18
22 C340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A,A1,C,D1 16.5
23 C340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A,A1,C,D1 16.5
24 C340107 Quản trị khách sạn A,A1,C,D1 16.5
25 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A,A1,C,D1 18
26 7340107 Quản trị khách sạn A,A1,C,D1 18
27 7340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A,A1,C,D1 18
28 C340301 Kế toán A,A1,D1 16.5
29 C480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1 16.5
30 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 16.5
31 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 18
32 7340301 Kế toán A,A1,D1 18
33 7340201 Tài chính – Ngân hàng A,A1,D1 18
34 7580301 Kinh tế xây dựng A,A1,D1 18
35 C220201 Tiếng Anh A1, D1 16.5
36 7220201 Ngôn ngữ Anh A1, D1 18

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Công Nghệ TPHCM mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP HCM - HUTECH 2021

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP HCM - HUTECH 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết về điểm chuẩn, điểm xét học bạ của trường Đại học Công nghệ TP HCM năm 2021 để các bạn thi sinh tham khảo. 

Cập nhật:
Top