Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TPHCM 2017, DKC-CNTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DKC (ĐH Công Nghệ TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Công Nghệ TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Đại học Công Nghệ TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Công Nghệ TPHCM (viết tắt: ĐHCNTPHCM) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công Nghệ TPHCM mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2017: Điểm chuẩn DKC - Điểm chuẩn ĐHCNTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7210403 Thiết kế đồ họa H01; H02; V00; V02 16.25
2 7210404 Thiết kế thời trang H01; H02; V00; V02 16.5
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 20
4 7220209 Ngôn ngữ Nhật D14 ---
5 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D06 18.5
6 7310401 Tâm lý học A00; A01; C00; D01 17
7 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D15 17.5
8 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; C00; D01; D15 17
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 19
10 7340115 Marketing A00; A01; C00; D01 21
11 7340120 Kinh doanh quốc tế ---
12 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 17
13 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 17
14 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; C01; D01 16
15 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 17.5
16 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C08; D07 17
17 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 19
18 7480202 An toàn thông tin A00; A01; C01; D01 ---
19 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 18
20 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 16
21 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 16
22 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; C01; D01 16
23 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; C01; D01 16
24 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; A01; C01; D01 16
25 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; C01; D01 16
26 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; B00; C08; D07 16
27 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 17
28 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 16
29 7580101 Kiến trúc A00, D01 ---
30 7580101 Kiến trúc H01; H02 16.5
31 7580108 Thiết kế nội thất A00, D01, H01, V00 ---
32 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 16
33 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01 16
34 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01 16
35 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01 16
36 7640101 Thú y A00, B00, C08, C07 ---
37 7720201 Dược học A00; B00; C08; D07 18
38 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 18.5
39 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 19
40 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 18.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Công Nghệ TPHCM mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP HCM - HUTECH 2021

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP HCM - HUTECH 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết về điểm chuẩn, điểm xét học bạ của trường Đại học Công nghệ TP HCM năm 2021 để các bạn thi sinh tham khảo. 

Cập nhật:
Top