Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị 2020, DCQ-CNVQLHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DCQ (ĐH Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNVQLHN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị (viết tắt: ĐHCNVQLHN) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNVQLHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNVQLHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị năm 2020: Điểm chuẩn DCQ - Điểm chuẩn ĐHCNVQLHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340201 Tài chính ngân hàng 15
2 7340301 Kế toán 15
3 7340101 Quản trị kinh doanh 15
4 7340116 Bất động sản 15
5 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 15
6 7310205 Quản lý nhà nước 15
7 7380107 Luật kinh tế 15
8 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành 15
9 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
10 7220202 Ngôn ngữ Nga 15
11 7220204 Ngôn ngữ Trung quốc 15
12 7480201 Công nghệ Thông tin 15
13 7480103 Kỹ thuật phần mềm 15
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị mới nhất

Cập nhật:
Top