Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân 2020, DVX-CNVX

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DVX (ĐH Công Nghệ Vạn Xuân) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNVX được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân (viết tắt: ĐHCNVX) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNVX và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNVX qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Nghệ An
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Nghệ An

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân năm 2020: Điểm chuẩn DVX - Điểm chuẩn ĐHCNVX

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A16, D90 15
2 7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00, D90 15
3 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D07, C01 15
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D90 15
5 7810201 Quản trị du lịch và khách sạn A00, D01, D96, C00 15
6 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D90 15
7 7340201 Tài chính ngân hàng A00, A01, D01, D90 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân mới nhất

Cập nhật:
Top