Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội 2011, CCM-CNDMHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CCM (ĐH Công Nghiệp Dệt May Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNDMHN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội (viết tắt: ĐHCNDMHN) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNDMHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNDMHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2011: Điểm chuẩn CCM - Điểm chuẩn ĐHCNDMHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Công nghệ may A.D1 Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt 99999
2 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí A Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt 99999
3 Kế toán A.D1 Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt 99999
4 Tin học ứng dụng A.D1 Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt 99999
5 Tài chính ngân hàng A.D1 Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt 99999
6 Thiết kế thời trang H.V Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt 99999
7 Quản trị kinh doanh A.D1 Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt 99999
8 Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử A Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt 99999
9 Tiếng Anh D1 Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt 99999
10 Marketing A.D1 Bằng điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt 99999

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội mới nhất

Cập nhật:
Top