Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội 2013, CCM-CNDMHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CCM (ĐH Công Nghiệp Dệt May Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNDMHN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội (viết tắt: ĐHCNDMHN) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNDMHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNDMHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2013: Điểm chuẩn CCM - Điểm chuẩn ĐHCNDMHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C540204 Công nghệ May A,D1 10
2 C210404 Thiết kế thời trang H,V 10
3 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 10
4 C340101 Quản trị kinh doanh A,D1 10
5 C340301 Kế toán A,D1 10
6 C510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A 10
7 C480202 Tin học ứng dụng A,D1 10
8 C220201 Tiếng Anh D1 10
9 C340201 Tài chính ngân hàng A,D1 10
10 C340115 Marketing A,D1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội mới nhất

Cập nhật:
Top