Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2012, DCN-CNHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DCN (ĐH Công Nghiệp Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Công Nghiệp Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNHN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội (viết tắt: ĐHCNHN) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Công Nghiệp Hà Nội mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2012: Điểm chuẩn DCN - Điểm chuẩn ĐHCNHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A KV3-HSPT 15
2 7510203 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử A 15
3 7510205 Công nghệ kỹ thuật Ôtô A 15
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử (Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện) A 15
5 7510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử tin học, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông) A 14
6 7480101 Khoa học máy tính A 13.5
7 7340301 Kế toán A 16.5
8 7340301 Kế toán D1 16.5
9 7510206 Công nghệ kỹ thuật Nhiệt A 13
10 7340101 Quản trị kinh doanh A 16
11 7340101 Quản trị kinh doanh D1 16
12 7540204 Công nghệ May A 13
13 7540205 Công nghệ may (Chuyên ngành: Thiết kế Thời trang) A 13
14 7510401 Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ hóa vô cơ, Công nghệ hóa hữu cơ, Công nghệ hóa phân tích) A 13
15 7220201 Ngôn ngữ Anh (có tính hệ số 2 môn Tiếng Anh) D1 20
16 7510303 Công nghệ điều khiển và tự động hoá A 16
17 7480104 Hệ thống thông tin A 13.5
18 7340201 Tài chính ngân hàng A 16.5
19 7340201 Tài chính ngân hàng D1 16.5
20 7340102 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Du lịch) A 14.5
21 7480103 Kỹ thuật phần mềm A 13.5
22 7220113 Việt Nam học ( hướng dẫn du lịch ) D1 13.5
23 C510202 Công nghệ chế tạo máy A 10
24 C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ điện tử) A 10
25 C510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô A 10
26 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Kỹ thuật Điện) A 10
27 C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông (Gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông ) A 10
28 C480202 Tin học ứng dụng A 10
29 C340301 Kế toán A 10
30 C340301 Kế toán D1 10.5
31 C510206 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt A 10
32 C340101 Quản trị kinh doanh A 10
33 C340101 Quản trị kinh doanh D1 10.5
34 C340201 Tài chính ngân hàng A 10
35 C340201 Tài chính ngân hàng D1 10.5
36 C540204 Công nghệ may A,V,H 10
37 C540204 Công nghệ may B 11
38 C540205 Công nghệ may (Chuyên ngành:Thiết kế thời trang) A,V,H 10
39 C540205 Công nghệ may (Chuyên ngành:Thiết kế thời trang) B 11
40 C510401 Công nghệ kỹ thuật Hoá vô cơ A 10
41 C510401 Công nghệ kỹ thuật Hoá vô cơ B 11
42 C510402 Công nghệ kỹ thuật Hoá hữu cơ A 10
43 C510402 Công nghệ kỹ thuật Hoá hữu cơ B 11
44 C510403 Công nghệ kỹ thuật Hoá phân tích A 10
45 C510403 Công nghệ kỹ thuật Hoá phân tích B 11
46 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ điện) A 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội lấy thấp nhất từ 20,8 đến 26,45 điểm

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021 lấy thấp nhất bao nhiêu điểm? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2021 để các bạn thí sinh nắm rõ.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021 là bao nhiêu?

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ quốc tế.

Cập nhật:
Top