Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2015, DCN-CNHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DCN (ĐH Công Nghiệp Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Công Nghiệp Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNHN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội (viết tắt: ĐHCNHN) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Công Nghiệp Hà Nội mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2015: Điểm chuẩn DCN - Điểm chuẩn ĐHCNHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí A; A1 21.5
2 7510203 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử A; A1 23
3 7510205 Công nghệ kỹ thuật Otô A; A1 21
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử A; A1 21.5
5 7510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông A; A1 20.5
6 7480101 Khoa học máy tính A; A1 19.5
7 7340301 Kế toán A; A1; D 20.25
8 7510206 Công nghệ kỹ thuật Nhiệt A; A1 19.5
9 7340101 Quản trị kinh doanh A; A1; D 19.75
10 7540204 Công nghệ May A; A1; D 21.75
11 7510401 Công nghệ kỹ thuật Hoá học A; A3; B 20.25
12 7220201 Ngôn ngữ Anh (có tính hệ số 2 môn Tiếng Anh) D 27
13 7510303 Công nghệ điêu khiên và tự động hoá A; A1 22.5
14 7480104 Hệ thông thông tin A; A1 19.25
15 7340201 Tài chính ngân hàng A; A1; D 19.25
16 7340102 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Du lịch) A; A1; D 18.5
17 7480103 Kỹ thuật phân mêm A; A1 20
18 7220113 Việt Nam học ( hướng dân du lịch) C; C1; D 18
19 7510402 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (Chuyên ngành Hóa dầu) A; A3; B 18.25
20 7510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường A; A3; B 18.75
21 7340406 Quản trị văn phòng A; A1; D 18
22 7340404 Quản trị nhân lực D 18.75
23 C510202 Hệ CĐ - Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử A; A1; A3 12
24 C510203 Hệ CĐ - Công nghệ kỹ thuật Otô A; A1; A3 12
25 C510205 Hệ CĐ - Cồng nghệ kỹ thuật cơ khí A; A1; A3 12
26 C510201 Hệ CĐ - Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử A; A1; A3 12
27 C510301 Hệ CĐ - Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyên thông A; A1; A3 12
28 C510302 Hệ CĐ - Công nghệ kỹ thuật Nhiệt A; A1; A3 12
29 C510206 Hệ CĐ - Công nghệ điêu khiên và tự động hoá A; A1; A3 12
30 C510303 Hệ CĐ - Công nghệ thông tin A; A1; A3 12
31 C480201 Hệ CĐ - Kế toán A; A1; A3 12
32 C340301 Hệ CĐ - Quản trị kinh doanh A; A1; A3; D 12
33 C340101 Hệ CĐ - Tài chính ngân hàng A; A1; A3; D 12
34 C340201 Hệ CĐ - Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Du lịch) A; A1; A3; D 12
35 C340102 Hệ CĐ - Quản trị văn phòng A; A1; A3; D 12
36 C340302 Hệ CĐ - Quản trị nhân lực A; A1; A3; D 12
37 C340406 Hệ CĐ - Công nghệ May A; A1; A3; D 12
38 C540204 Hệ CĐ - Công nghệ kỹ thuật Hoá học A; A1; A3; D 12
39 C210404 Hệ CĐ - Công nghệ kỹ thuật Môi trường A; A1; A3; D 12
40 C510401 Hệ CĐ - Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chuyên ngành Hóa dầu) A; A1; A3; D 12
41 C510406 Hệ CĐ - Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) A; A1; A3; D nam 2015-1 12
42 7210404 Thiết kế thời trang A; A1; D1 19.5
43 C210404 Hệ CĐ - Thiết kế thời trang A; A1; D1 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội lấy thấp nhất từ 20,8 đến 26,45 điểm

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021 lấy thấp nhất bao nhiêu điểm? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2021 để các bạn thí sinh nắm rõ.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021 là bao nhiêu?

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ quốc tế.

Cập nhật:
Top