Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh 2014, DDM-CNQN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDM (ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNQN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh (viết tắt: ĐHCNQN) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNQN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNQN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ninh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ninh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh năm 2014: Điểm chuẩn DDM - Điểm chuẩn ĐHCNQN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340301 Kế toán A, A1 13
2 7510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa A, A1 13
3 7510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A, A1 13
4 7520601 Kĩ thuật mỏ A, A1 13
5 7520607 Kĩ thuật tuyển khoáng A, A1 13
6 7510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng A, A1 13
7 7520503 Kĩ thuật trắc địa - bản đồ A, A1 13
8 7510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A, A1 13
9 7480201 Công nghệ thông tin A, A1 13
10 C511001 Công nghệ kĩ thuật mỏ A, A1 10
11 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 10
12 C480202 Tin học ứng dụng A, A1 10
13 C510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa A, A1 10
14 C510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng A, A1 10
15 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A, A1 10
16 C510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô A, A1 10
17 C515901 Công nghệ kĩ thuật địa chất A, A1 10
18 C340301 Kế toán A, A1, D1 10
19 C515902 Công nghệ kĩ thuật trắc địa A, A1 10
20 C511002 Công nghệ tuyển khoáng A, A1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh mới nhất

Cập nhật:
Top