Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh 2017, DDM-CNQN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDM (ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNQN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh (viết tắt: ĐHCNQN) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNQN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNQN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ninh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ninh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh năm 2017: Điểm chuẩn DDM - Điểm chuẩn ĐHCNQN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 Học bạ THPT 18 điểm 15.5
2 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 Học bạ THPT 18 điểm 15.5
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 Học bạ THPT 18 điểm 15.5
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 Học bạ THPT 18 điểm 15.5
5 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 Học bạ THPT 18 điểm 15.5
6 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 Học bạ THPT 18 điểm 15.5
7 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 Học bạ THPT 18 điểm 15.5
8 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 Học bạ THPT 18 điểm 15.5
9 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; D01; D07 Học bạ THPT 18 điểm 15.5
10 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; A01; D01; D07 Học bạ THPT 18 điểm 15.5
11 7520601 Kỹ thuật mỏ A00; A01; D01; D07 Học bạ THPT 18 điểm 15.5
12 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A00; A01; D01; D07 Học bạ THPT 18 điểm 15.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh mới nhất

Cập nhật:
Top