Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM 2012, DCT-CNTPTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DCT (ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNTPTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM (viết tắt: ĐHCNTPTPHCM) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNTPTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNTPTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2012: Điểm chuẩn DCT - Điểm chuẩn ĐHCNTPTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C220113 Việt Nam học D1 Cao đẳng 10.5
2 C340101 Quản trị kinh doanh D1 Cao đẳng 10.5
3 C480201 Công nghệ thông tin D1 Cao đẳng 10.5
4 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
5 7340301 Kế toán D1 13.5
6 7340201 Tài chính – Ngân hàng D1 13.5
7 7480201 Công nghệ thông tin D1 13.5
8 C420201 Công nghệ sinh học B Cao đẳng 12
9 C540102 Công nghệ thực phẩm B Cao đẳng 13
10 C510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học B Cao Đẳng 11
11 C540105 Công nghệ chế biến thủy sản B Cao Đẳng 11
12 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B Cao Đẳng 11
13 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học B 14
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 14
15 7540110 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm B 15
16 7540101 Công nghệ thực phẩm B 16.5
17 C220113 Việt Nam học A,A1 Cao Đẳng 10
18 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1 Cao Đẳng 10
19 C340301 Kế toán A,A1 Cao Đẳng 10
20 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A,A1 Cao Đẳng 10
21 C540206 Công nghệ da giày A,A1 Cao Đẳng 10
22 C510402 Công nghệ vật liệu A,A1 Cao Đẳng 10
23 C540204 Công nghệ may A,A1 Cao Đẳng 10
24 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A,A1 Cao Đẳng 10
25 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A,A1 Cao Đẳng 10
26 C480201 Công nghệ thông tin A,A1 Cao Đẳng 10
27 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
28 7340301 Kế toán A,A1 13
29 7340201 Tài chính – Ngân hàng A,A1 13
30 7510202 Công nghệ chế tạo máy A 13
31 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A,A1 13
32 7480201 Công nghệ thông tin A,D1 13
33 C420201 Công nghệ sinh học A Cao Đẳng 11.5
34 C540102 Công nghệ thực phẩm A Cao Đẳng 12
35 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A 13
36 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A 13
37 7540110 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm A 14
38 7540101 Công nghệ thực phẩm A 15
39 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A 13
40 7420201 Công nghệ sinh học A 14

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM lấy điểm từ 16 đến 24 điểm

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM lấy điểm thấp nhất bao nhiêu điểm? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn của trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM để các bạn thí sinh nắm rõ. 

Điểm chuẩn trúng tuyển xét học bạ ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM 2021

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM (HUFI) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 2 năm 2021 bằng phương thức xét học bạ lớp 12 đối với các ngành đào tạo trình độ ĐH hệ chính quy. Cùng tuyển sinh 24h cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển 2021 của HUFI nhé.

Cập nhật:
Top