Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung 2020, VHD-CNVH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn VHD (ĐH Công Nghiệp Việt Hung) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Công Nghiệp Việt Hung trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNVH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Hung NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Hung (viết tắt: ĐHCNVH) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Công Nghiệp Việt Hung mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNVH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNVH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2020: Điểm chuẩn VHD - Điểm chuẩn ĐHCNVH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D01 16
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D01 16
3 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 16
4 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D01 16
5 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 16
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, C01, D01 16
7 7310101 Kinh tế A00, A01, C01, D01 16
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 16

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Hung mới nhất

Thống kê điểm chuẩn đại học Công nghiệp Việt Hung 5 năm gần nhất

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Việt Hung trong 5 năm gần nhất cùng thông tin tuyển sinh xét tuyển học bạ và học phí trường Việt Hung 2021 sẽ được Tuyển sinh 24h cập nhật tại đây.

Cập nhật:
Top