Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Trì 2019, VUI-CNVT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn VUI (ĐH Công Nghiệp Việt Trì) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Công Nghiệp Việt Trì trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNVT được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì (viết tắt: ĐHCNVT) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Công Nghiệp Việt Trì mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCNVT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNVT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Phú Thọ
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Phú Thọ

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì năm 2019: Điểm chuẩn VUI - Điểm chuẩn ĐHCNVT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D07, D14 13.5
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 13.5
3 7340301 Kế toán A00, A01, B00, D01 13.5
4 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, B00, D01 13.5
5 7440112 Hoá học A00, A01, B00, D01 13.5
6 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 13.5
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, B00, D01 13.5
8 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, B00, D01 13.5
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, B00, D01 13.5
10 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, B00, D01 13.5
11 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A01, B00, D01 13.5
12 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D01 13.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì mới nhất

Cập nhật:
Top