Điểm chuẩn Đại Học Đại Nam 2010, Điểm chuẩn DDN-ĐHĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Đại Nam năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDN (ĐH Đại Nam) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Đại Nam trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Đại Nam NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Đại Nam (viết tắt: ĐHĐN) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Đại Nam mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Đại Nam năm 2010: Điểm chuẩn DDN - Điểm chuẩn ĐHĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 403 Tài chính Ngân hàng A,D1,2,3,4 13
2 402 Kế toán A,D1,2,3,4 13
3 401 Quản trị kinh doanh A,D1,2,3,4 13
4 (Quản trị Tài chính- doanh nghiệp, Quản trị Marketing, Quản trị nhân sự, Quản trị Dự án đầu tư, Quản trị thương hiệu ---
5 101 Kỹ thuật công trình XD A 13
6 (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) ---
7 102 Công nghệ thông tin A 13
8 701 Tiếng Anh D1,3 13
9 702 Tiếng Trung D1,4 13
10 1 Công nghệ thông tin A Hệ cao đẳng 10
11 2 Tài chính Ngân hàng A,D1,2,3,4 Hệ cao đẳng 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Đại Nam mới nhất

Cập nhật:
Top