Điểm chuẩn Đại Học Đại Nam 2013, Điểm chuẩn DDN-ĐHĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Đại Nam năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDN (ĐH Đại Nam) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Đại Nam trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Đại Nam NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Đại Nam (viết tắt: ĐHĐN) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Đại Nam mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Đại Nam năm 2013: Điểm chuẩn DDN - Điểm chuẩn ĐHĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7580201 Kĩ thuật công trình xây dựng A,A1 13
2 7480201 Công nghệ thông tin A,A1 13
3 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
4 7340101 Quản trị kinh doanh D1,2,3,4 13.5
5 7340301 Kế toán A,A1 13
6 7340301 Kế toán D1,2,3,4 13.5
7 7340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 13
8 7340201 Tài chính - Ngân hàng D1,2,3,4 13.5
9 7360708 Quan hệ công chúng – truyền thông A,A1 13
10 7360708 Quan hệ công chúng – truyền thông C 14
11 7360708 Quan hệ công chúng – truyền thông D1,2,3,4 13.5
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1,4 13.5
14 C480201 Công nghệ thông tin A,A1 10
15 C340301 Kế toán A,A1 10
16 C340301 Kế toán D1,2,3,4 10.5
17 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 10
18 C340201 Tài chính - Ngân hàng D1,2,3,4 10.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Đại Nam mới nhất

Cập nhật:
Top