Điểm chuẩn Đại Học Đại Nam 2018, Điểm chuẩn DDN-ĐHĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Đại Nam năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDN (ĐH Đại Nam) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Đại Nam trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Đại Nam NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Đại Nam (viết tắt: ĐHĐN) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Đại Nam mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Đại Nam năm 2018: Điểm chuẩn DDN - Điểm chuẩn ĐHĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D11; D14 14.5
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D09, D65, D71 14.5
3 7320108 Quan hệ công chúng C00; C19; C20; D15 14.5
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C03; D01; D10 14.5
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A01, A10; D01; C14 14.5
6 7340301 Kế toán A01; A10; C14; D01 14.5
7 7380107 Luật kinh tế A08; A09; C00; C19 14.5
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A15; D84; K01 14.5
9 7580102 Kiến trúc H06; H08; V00; V01 14.5
10 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A10, C14 14.5
11 7720201 Dược học A11; A00; B00; D07 16
12 7720301 Điều dưỡng B00; C14, D07, D66 15
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A07, A08, C00; D01 14.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Đại Nam mới nhất

Cập nhật:
Top