Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2010, DHP-DLHP

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHP (ĐH Dân Lập Hải Phòng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Dân Lập Hải Phòng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn DLHP được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng (viết tắt: ĐHDLHP) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Dân Lập Hải Phòng mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHDLHP và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH DLHP qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Phòng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Phòng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng năm 2010: Điểm chuẩn DHP - Điểm chuẩn ĐHDLHP

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Hệ đại học ---
2 101 Công nghệ thông tin A 13
3 102 Điện dân dụng và công nghiệp A 13
4 103 Điện tử viễn thông A 13
5 108 Công nghệ cơ điện tử A 13
6 104 Xây dựng dân dụng và công nghiệp A 13
7 105 Xây dựng cầu đường A 13
8 106 Xây dựng và quản lý đô thị A 13
9 107 Cấp thoát nước A 13
10 109 Kiến trúc (môn vẽ hệ số 2) V 15
11 202 Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm A 13
12 202 Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm. B 14
13 301 Kỹ thuật môi trường A 13
14 301 Kỹ thuật môi trường. B 14
15 401 Kế toán kiểm toán A, D 13
16 402 Quản trị doanh nghiệp A, D 13
17 403 Tài chính ngân hàng A, D 13
18 601 Văn hóa du lịch C 14
19 601 Văn hóa du lịch. D 13
20 751 Tiếng Anh D1 13
21 Hệ cao đẳng ---
22 C65 Công nghệ thông tin A 10
23 C66 Điện dân dụng và công nghiệp A 10
24 C67 Xây dựng dân dụng và công nghiệp A 10
25 C68 Xây dựng cầu đường A 10
26 C69 Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Kế toán kiểm toán) A, D 10
27 C70 Du lịch C 10
28 C70 Du lịch. D 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng mới nhất

Cập nhật:
Top