Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2013, DHP-DLHP

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHP (ĐH Dân Lập Hải Phòng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Dân Lập Hải Phòng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn DLHP được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng (viết tắt: ĐHDLHP) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Dân Lập Hải Phòng mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHDLHP và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH DLHP qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Phòng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Phòng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng năm 2013: Điểm chuẩn DHP - Điểm chuẩn ĐHDLHP

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480201 Công nghệ thông tin A, A1 13
2 7510301 Kỹ thuật Điện - Điện tử A, A1 13
3 7510301 Điện tự động công nghiệp A, A1 13
4 7510301  Điện tử viễn thông A, A1 13
5 7580201 Kỹ thuật công trình A, A1 13
6 7580201 Xây dựng dân dụng & công nghiệp A, A1 13
7 7580201 Xây dựng cầu đường A, A1 13
8 7580201 Cấp thoát nước A, A1 13
9 7580201 Kiến trúc V vẽ nhân 2 15
10 7520320 Kỹ thuật môi trường A, A1 13
11 7520320 Kỹ thuật môi trường B 14
12 7340101 Quản trị kinh doanh A, A1 13
13 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
14 7340101 Kế toán kiểm toán A, A1 13
15 7340101 Kế toán kiểm toán D1 13.5
16 7340101 Quản trị doanh nghiệp A, A1 13
17 7340101 Quản trị doanh nghiệp D1 13.5
18 7340101 Tài chính ngân hàng A, A1 13
19 7340101 Tài chính ngân hàng D1 13.5
20 7220113 Việt Nam học (Văn hoá du lịch) C 14
21 7220113 Việt Nam học (Văn hoá du lịch) D1 13.5
22 7220201 Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) A,A1 13
23 7220201 Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) D1 13.5
24 C480201 Công nghệ thông tin A,A1 10
25 C510301 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử A,A1 10
26 C510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A,A1 10
27 C340301 Kế toán A,A1 10
28 C340301 Kế toán D1 10.5
29 C220113 Việt Nam học (Văn hoá du lịch) C 11
30 C220113 Việt Nam học (Văn hoá du lịch) D1 10.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng mới nhất

Cập nhật:
Top