Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2015, DHP-DLHP

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHP (ĐH Dân Lập Hải Phòng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Dân Lập Hải Phòng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn DLHP được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng (viết tắt: ĐHDLHP) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Dân Lập Hải Phòng mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHDLHP và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH DLHP qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Phòng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Phòng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng năm 2015: Điểm chuẩn DHP - Điểm chuẩn ĐHDLHP

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480201 Công nghệ thông tin A; A1; A3; M2 15
2 7510301 Kĩ thuật điện, điện tử A; A1; B; D 15
3 7580201 Kĩ thuật công trình xây dựng A; A1; V ; Toán Lý Địa 15
4 7520320 Kĩ thuật môi trường A; A1; B; Toán Lý Sinh 15
5 7340101 Quản trị kinh doanh A; A1; D; Toán Lý Địa 15
6 7220113 Việt Nam học A; C; C1; D 15
7 7220201 Ngôn ngữ Anh A1; C1; C2; D 15
8 7620101 Nông nghiệp A; A1; B ; Toán Lý sinh 15
9 C480201 Công nghệ thông tin A; A1; A3; M2 12
10 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, Điện tử A; A1; B; D 12
11 C510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng A; A1; Toán Lý Địa 12
12 C340301 Kế toán A; A1; D; Toán Lý Địa 12
13 C220113 Việt Nam học A; C; C1; D 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng mới nhất

Cập nhật:
Top