Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2017, DHP-DLHP

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHP (ĐH Dân Lập Hải Phòng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Dân Lập Hải Phòng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn DLHP được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng (viết tắt: ĐHDLHP) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Dân Lập Hải Phòng mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHDLHP và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH DLHP qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Phòng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Phòng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng năm 2017: Điểm chuẩn DHP - Điểm chuẩn ĐHDLHP

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; D01 Xét học bạ 18 điểm 15.5
2 7310630 Việt Nam học A00; C00; D01 Xét học bạ 18 điểm 15.5
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C00; D01 Xét học bạ 18 điểm 15.5
4 7380101 Luật A01; C00; D01 ---
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 Xét học bạ 18 điểm 15.5
6 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; V01 Xét học bạ 18 điểm 15.5
7 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 Xét học bạ 18 điểm 15.5
8 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00 Xét học bạ 18 điểm 15.5
9 7620101 Nông nghiệp A00; A01; B00 Xét học bạ 18 điểm 15.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng mới nhất

Cập nhật:
Top