Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân 2011, DPX-DLPX

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DPX (ĐH Dân Lập Phú Xuân) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Dân Lập Phú Xuân trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn DLPX được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân (viết tắt: ĐHDLPX) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Dân Lập Phú Xuân mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHDLPX và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH DLPX qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2011: Điểm chuẩn DPX - Điểm chuẩn ĐHDLPX

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 101 Công nghệ thông tin A,D1 13
2 102 Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử A 13
3 401 Kế toán A,D1 13
4 402 Tài chính ngân hàng A,D1 13
5 403 Quản trị kinh doanh du lịch A,D1 13
6 403 Quản trị kinh doanh A,D1 13
7 601 Văn học C 14
8 602 Lịch sử C 14
9 603 Việt nam học: chuyên ngành địa lý du lịch B,C 14
10 603 Việt nam học: chuyên ngành địa lý du lịch D1 13
11 603 Việt nam học: chuyên ngành văn hoá du lịch C 14
12 603 Việt nam học: chuyên ngành văn hoá du lịch D1 13
13 701 Ngôn ngữ anh D1 13
14 704 Ngôn ngữ trung quốc D1,2,3,4,5,6 13
15 C65 Công nghệ thông tin A,D1,2,3,4,5,6 Hệ cao đẳng 10
16 C66 Kế toán ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân mới nhất

Cập nhật:
Top