Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân 2012, DPX-DLPX

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DPX (ĐH Dân Lập Phú Xuân) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Dân Lập Phú Xuân trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn DLPX được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân (viết tắt: ĐHDLPX) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Dân Lập Phú Xuân mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHDLPX và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH DLPX qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2012: Điểm chuẩn DPX - Điểm chuẩn ĐHDLPX

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Toàn trường (CĐ) D Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên) 10.5
2 Toàn trường (ĐH) D Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên) 13.5
3 Toàn trường (CĐ) C Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên) 11.5
4 Toàn trường (ĐH) C Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên) 14.5
5 Toàn trường (CĐ) B Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên) 11
6 Toàn trường (ĐH) B Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên) 14
7 Toàn trường (CĐ) A,A1 Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên) 10
8 Toàn trường (ĐH) A,A1 Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên) 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân mới nhất

Cập nhật:
Top