Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phương Đông 2011, DPD-DLPĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DPD (ĐH Dân Lập Phương Đông) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Dân Lập Phương Đông trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn DLPĐ được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Dân Lập Phương Đông NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Dân Lập Phương Đông (viết tắt: ĐHDLPĐ) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Dân Lập Phương Đông mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHDLPĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH DLPĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2011: Điểm chuẩn DPD - Điểm chuẩn ĐHDLPĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 100 CN thông tin A.D1 13
2 110 Kiến trúc V Môn vẽ nhân hệ số 2 19
3 111 Kỹ thuật công trình xây dựng A 13
4 112 CNKT Cơ - Điện tử A 13
5 113 CNKT Điện. điện tử A 13
6 115 KT xây dựng công trình giao thông A 13
7 116 Kinh tế xây dựng A.D 13
8 301 Công nghệ sinh học A 13
9 301 Công nghệ sinh học B 14
10 302 Công nghệ kỹ thuật môi trường A 13
11 302 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 14
12 401 Q.Trị doanh nghiệp A.D 13
13 402 Quản trị Du lịch A.D 13
14 402 Quản trị Du lịch C 14
15 403 Quản trị Văn phòng A.D 13
16 403 Quản trị Văn phòng C 14
17 410 Tài chính ngân hàng A.D 13
18 411 Kế toán A.D 13
19 751 Tiếng Anh D1 13
20 754 Tiếng Trung D 13
21 756 Tiếng Nhật D 13
22 C65 CN thông tin A.D1 10
23 C66 Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quảntrị Du lịch) A.D 10
24 C67 Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quảntrị Du lịch) C 11
25 C67 Kế toán A.D 10
26 C68 KT Xây dựng A 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Dân Lập Phương Đông mới nhất

Cập nhật:
Top