Điểm chuẩn Đại Học Điện Lực 2012, Điểm chuẩn DDL-EPU-ĐHĐL

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Điện Lực năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDL (ĐH Điện Lực) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Điện Lực trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn EPU-ĐL được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Điện Lực NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Điện Lực (viết tắt: EPU-ĐHĐL) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Điện Lực mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của EPU-ĐHĐL và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH EPU-ĐL qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Điện Lực năm 2012: Điểm chuẩn DDL - Điểm chuẩn EPU-ĐHĐL

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: Đại Học ---
2 7510301-D11 Hệ thống điện A Đại Học 18
3 7510301-D12 Điện công nghiệp và dân dụng A Đại Học 16
4 7510301-D13 Nhiệt điện A Đại Học 15.5
5 7510301-D14 Điện lạnh A Đại Học 15.5
6 7510301-D15 Xây dựng công trình điện A Đại Học 15.5
7 7510301-D16 Điện hạt nhân A Đại Học 18
8 7510601 Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành Đại Học ---
9 7510601-D21 Quản lý năng lượng A Đại Học 15.5
10 7510601-D22 Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị A Đại Học 15.5
11 7480201 Công nghệ thông tin với các chuyên ngành Đại Học ---
12 7480201-D31 Công nghệ phần mềm A Đại Học 15.5
13 7480201-D32 Thương mại điện tử A Đại Học 15.5
14 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A Đại Học 16
15 7510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện tử A Đại Học 15.5
16 7510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A Đại Học 15.5
17 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A Đại Học 15.5
18 7340101 Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: Đại Học ---
19 7340101-D81 Quản trị doanh nghiệp A Đại Học 15.5
20 7340101-D81 Quản trị doanh nghiệp D1 Đại Học 16
21 7340101-D82 Quản trị du lịch khách sạn A Đại Học 15.5
22 7340101-D82 Quản trị du lịch khách sạn D1 Đại Học 16
23 7340201 Tài chính ngân hàng A Đại Học 16.5
24 7340201 Tài chính ngân hàng D1 Đại Học 17.5
25 7340301 Kế toán A Đại Học 17
26 7340301 Kế toán D1 Đại Học 18
27 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: Cao Đẳng ---
28 C510301-C11 Hệ thống điện A Cao Đẳng 12
29 C510301-C11NA Hệ thống điện (Lớp đặt ở Vinh) A Cao Đẳng 11
30 C510301-C12 Điện công nghiệp và dân dụng A Cao Đẳng 11.5
31 C510301-C12NA Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở Vinh) A Cao Đẳng 10
32 C510301-C13 Nhiệt điện A Cao Đẳng 10
33 C510301-C14 Điện lạnh A Cao Đẳng 10
34 C510301-C15 Xây dựng công trình điện A Cao Đẳng 10
35 C510301-C16 Thủy điện A Cao Đẳng 10
36 C510601 Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành Cao Đẳng ---
37 C510601-C21 Quản lý năng lượng A Cao Đẳng 10
38 C510601-C22 Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị A Cao Đẳng 10
39 C480201 Công nghệ thông tin với các chuyên ngành Cao Đẳng ---
40 C480201-C31 Công nghệ phần mềm A Cao Đẳng 11
41 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A Cao Đẳng 11.5
42 C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông) A Cao Đẳng 11
43 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A Cao Đẳng 10
44 C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A Cao Đẳng 10
45 C340101 Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: Cao Đẳng ---
46 Quản trị doanh nghiệp ---
47 C340101-C81 Quản trị doanh nghiệp D1 Cao Đẳng 11.5
48 C340101-C82 Quản trị du lịch khách sạn A Cao Đẳng 10
49 C340101-C82 Quản trị du lịch khách sạn D1 Cao Đẳng 10.5
50 C340101-C82NA Quản trị du lịch khách sạn ((Lớp đặt ở Vinh) A Cao Đẳng 10
51 C340101-C82NA Quản trị du lịch khách sạn ((Lớp đặt ở Vinh) D1 Cao Đẳng 10.5
52 C340201-C91 Tài chính ngân hàng A 11.5
53 C340201-C91 Tài chính ngân hàng D1 Cao Đẳng 12
54 C340201-C91NA Tài chính ngân hàng (Lớp đặt ở Vinh) A Cao Đẳng 10
55 C340201-C91NA Tài chính ngân hàng (Lớp đặt ở Vinh) D1 Cao Đẳng 10.5
56 C340301-C101 Kế toán A,D1 Cao Đẳng 12.5
57 C340201-C101NA Kế toán (Lớp đặt ở Vinh) A Cao Đẳng 10
58 C340201-C101NA Kế toán (Lớp đặt ở Vinh) D1 Cao Đẳng 10.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Điện Lực mới nhất

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Điện Lực 2021

Trường Đại học Điện lực vừa công bố điểm sàn chuẩn xét tuyển 2021 từ 15-18 điểm. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm nhận hồ sơ xét tuyển cho từng ngành dự đoán điểm chuẩn của ĐH điện lực năm 2021.

Các trường Đại học khối A  lấy điểm thấp ở Hà Nội 2021

Danh sách những trường Đại học khối A lấy điểm thấp ở Hà Nội 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật thông tin các trường ĐH khối A lấy điểm khá thấp ở HN giúp cho các thi sinh có thêm sự lựa chọn.  

Cập nhật:
Top