Điểm chuẩn Đại Học Điều Dưỡng Nam Định 2020, YDD-ĐDNĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn YDD (ĐH Điều Dưỡng Nam Định) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Điều Dưỡng Nam Định trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐDNĐ được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định (viết tắt: ĐHĐDNĐ) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Điều Dưỡng Nam Định mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHĐDNĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐDNĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Nam Định
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Nam Định

Điểm chuẩn Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định năm 2020: Điểm chuẩn YDD - Điểm chuẩn ĐHĐDNĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7720301 Điều dưỡng B00, B08, D01, D07 19
2 7720302 Hộ sinh B00, B08, D01, D07 19
3 7720401 Dinh dưỡng B00, B08, D01, D07 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định mới nhất

Cập nhật:
Top