Điểm chuẩn Đại Học Đông Á 2010, Điểm chuẩn DAD-ĐHĐA

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Đông Á năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DAD (ĐH Đông Á) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Đông Á trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐA được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Đông Á NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Đông Á (viết tắt: ĐHĐA) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Đông Á mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHĐA và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐA qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Đông Á năm 2010: Điểm chuẩn DAD - Điểm chuẩn ĐHĐA

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 101 - Công nghệ kĩ thuật điện - điện tử (gồm các chuyên ngành Điện - Điện tử, Điện tử - Điện tử - Viễn thông, Đ A 13
2 402 - Kế toán (gồm các chuyên ngành Kế toán, Kế toán - Kiểm toán) A,D1 13
3 401 - Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: QTKD tổng quát, QTKD khách sạn, QTKD nhà hàng, QTKD lữ hành, QTKD marketing, Quản trị nhân sự) A,D1 13
4 1 - Công nghệ kĩ thuật điện A 10
5 2 - Công nghệ kĩ thuật xây dựng A 10
6 2 - Công nghệ kĩ thuật xây dựng V 12
7 3 - Tin học ứng dụng A,D1 10
8 4 - Kế toán A,D1 10
9 5 - Quản trị văn phòng C 11
10 5 - Quản trị văn phòng D1 10
11 6 - Quản trị kinh doanh A,D1 10
12 7 - Việt Nam học (du lịch) C 11
13 7 - Việt Nam học (du lịch) D1 10
14 8 - Hệ thống thông tin quản lí A,D1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Đông Á mới nhất

Cập nhật:
Top