Điểm chuẩn Đại Học Đông Á 2012, Điểm chuẩn DAD-ĐHĐA

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Đông Á năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DAD (ĐH Đông Á) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Đông Á trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐA được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Đông Á NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Đông Á (viết tắt: ĐHĐA) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Đông Á mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHĐA và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐA qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Đông Á năm 2012: Điểm chuẩn DAD - Điểm chuẩn ĐHĐA

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Toàn trường ( Cao Đẳng ) D Điểm xét tuyển (HSPT-KV3) 10.5
2 Toàn trường ( Cao Đẳng ) C Toàn trường ( Cao Đẳng ) 11.5
3 Toàn trường ( Cao Đẳng ) B Toàn trường ( Cao Đẳng ) 11
4 Toàn trường ( Cao Đẳng ) A,A1 Toàn trường ( Cao Đẳng ) 10
5 Toàn trường ( Đại Học ) D Điểm xét tuyển (HSPT-KV3) 13.5
6 Toàn trường ( Đại Học ) C Điểm xét tuyển (HSPT-KV3) 14.5
7 Toàn trường ( Đại Học ) B Điểm xét tuyển (HSPT-KV3) 14
8 Toàn trường ( Đại Học ) A,A1 Điểm xét tuyển (HSPT-KV3) 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Đông Á mới nhất

Cập nhật:
Top