Điểm chuẩn Đại Học Đông Á 2016, Điểm chuẩn DAD-ĐHĐA

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Đông Á năm 2016 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DAD (ĐH Đông Á) cho kỳ tuyển sinh năm học 2016 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Đông Á trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐA được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Đông Á NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Đông Á (viết tắt: ĐHĐA) năm 2016 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Đông Á mới nhất cho năm học 2016. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHĐA và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐA qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Đông Á năm 2016: Điểm chuẩn DAD - Điểm chuẩn ĐHĐA

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7720501 Điều dưỡng A01; A16; B00; B03 15
2 7580102 Kiến trúc A16; C15; H01; V00 18
3 7540102 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D08 15
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A16; B00 15
5 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; A16; B00 15
6 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A16; B00 15
7 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15
8 7340406 Quản trị văn phòng C00; D01; D14; D15 15
9 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; C00; D01 15
10 7340301 Kế toán A00; A01; A16; D01 15
11 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A16; D01 15
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A16; D01 15
13 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; A16; C15; D01 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Đông Á mới nhất

Cập nhật:
Top