Điểm chuẩn Đại Học Đông Đô 2014, Điểm chuẩn DDU-ĐHĐĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Đông Đô năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDU (ĐH Đông Đô) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Đông Đô trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐĐ được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Đông Đô NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Đông Đô (viết tắt: ĐHĐĐ) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Đông Đô mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHĐĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Đông Đô năm 2014: Điểm chuẩn DDU - Điểm chuẩn ĐHĐĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7580102 Kiến trúc V,H 14
2 7480201 Công nghệ thông tin A,A1 ---
3 7580208 Kĩ thuật xây dựng A,A1 13
4 7510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A,A1 13
5 7510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường B 14
6 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1,2,3,4,5,6 13
7 7340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1,2,3,4,5,6 13
8 7320201 Thông tin học A,A1,C D1,2,3,4,5,6 13
9 7310206 Quan hệ quốc tế A,A1,C D1,2,3,4,5,6 13
10 7220113 Việt Nam học A,A1,C D1,2,3,4,5,6 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Đông Đô mới nhất

Điểm chuẩn  xét học bạ THPT của Trường Đại học Đông Đô 2021 

Trường Đại học Đông Đô đã công bố điểm chuẩn xét học bạ THPT 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết về điểm chuẩn Đại học Đông Đô theo phương thức xét tuyển học bạ cho từng ngành cụ thể như sau:

Cập nhật:
Top