Điểm chuẩn Đại Học Đông Đô 2015, Điểm chuẩn DDU-ĐHĐĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Đông Đô năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDU (ĐH Đông Đô) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Đông Đô trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐĐ được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Đông Đô NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Đông Đô (viết tắt: ĐHĐĐ) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Đông Đô mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHĐĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Đông Đô năm 2015: Điểm chuẩn DDU - Điểm chuẩn ĐHĐĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 752580102 Kiến trúc H00; ---
2 752480210 Công nghệ Thông tin A00; A0; TOÁN; ANH; TIN ---
3 752580208 Xây dựng công trình A00; A01 ---
4 752510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường A00; A01; B00 ---
5 752340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
6 752340201 Tài chính Ngân hàng A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
7 752320201 Thông tin học, Quản trị thông tin, Thư viện A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; C00 ---
8 752310206 Quan hệ Quốc tế A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; C00 ---
9 752220113 Du lịch A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; C00 ---
10 752520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử viễn thông) A00; A01 ---
11 752220201 Ngôn ngữ Anh (Ngoại ngữ 2: Tiếng Nhật) D01 ---
12 752340201 Kế  toán (LK): A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
13 752510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô  A00; A01 ---
14 752380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; C00 ---
15 752310205 Quản lý nhà nước  A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; C00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Đông Đô mới nhất

Điểm chuẩn  xét học bạ THPT của Trường Đại học Đông Đô 2021 

Trường Đại học Đông Đô đã công bố điểm chuẩn xét học bạ THPT 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết về điểm chuẩn Đại học Đông Đô theo phương thức xét tuyển học bạ cho từng ngành cụ thể như sau:

Cập nhật:
Top